Energy Efficiency EU project developed in Terrassa

El projecte europeu d’eficiència energètica es desenvolupa a Terrassa

La reunió del grup tècnic per definir les accions que es duran a terme ha tingut lloc aquesta setmana a la Cambra de Terrassa

Aquest dimecres dia 29 d’abril es va celebrar a La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa la trobada del grup tècnic del projecte europeu EGREJOB, on el grup ETEC (Euro Mediterranean Training and Employment Commitee) va definir les accions que es duran a terme al llarg del programa, entre les quals s’hi troba el curs tècnic d’eficiència energètica que s’inicia el proper mes de maig, així com els perfils competencials que hauran de reunir els participants del curs.

La reunió, va ser la primera trobada del grup ETEC, constituït per un grup d’experts procedents de diverses empreses i entitats de la demarcació (AECA, l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí, Bioquat, Bidons Egara, Grup de Gestors energètics, i la Universitat Politècnica de Catalunya) van determinar quines seran les seves funcions al llarg del projecte: validar les actuacions que es desenvolupin en el marc del programa; assistència en les reunions de la xarxa amb la resta de membres socis del projecte; i tasca de suport en la selecció d’alumnes que faran el curs i als viatges d’intercanvi d’experiències.

En el marc del projecte s’ha dissenyat un curs tècnic d’eficiència energètica que té per objectiu donar a conèixer, a aquells que vulguin introduir-se laboralment en la gestió energètica, eines per implementar mesures i polítiques a les empreses. Aquest curs és totalment subvencionat pel projecte i la llista de participants ha estat validada pels comitè ETEC, així com els alumnes que seran convidats a viatjar a Sardenya en una trobada amb estudiants de la resta de països integrants del projecte. S’impartirà a la seu de la Cambra els propers dies 5, 7, 12, 14, 26 i 28 de maig i el 2 i 4 de juny.

Plataforma de treball

El projecte EGREJOB, co-finançat per la Unió Europea en el marc del programa ENPI CBC MED,  té com a objectiu definir els perfils competencials i les noves professions que demanda el mercat en l’àmbit del medi ambient, el que permetrà dissenyar la formació dels green jobs (professions vinculades a l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat) d’acord amb les necessitats reals del nou sector professional emergent.

Mitjançant aquest projecte, els socis europeus creen una plataforma de treball i posta en comú de competències en matèria d’ocupació en llocs de treball vinculats al medi ambient. Es tracta de professions orientades a reduir l’impacte mediambiental i socioeconòmic negatiu i afavorir el desenvolupament econòmic sostenible, un àmbit professional amb un alt potencial de creixement en els territoris del socis de l’Euromediterrània membres del projecte.

Al mateix temps, la incorporació de les empreses a la plataforma europea EGREJOB els permet participar en una potent xarxa transnacional que, a més a més de facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixement, contribueix a facilitar la mobilitat dels joves professionals entre els països europeus membres del projecte.

El projecte és liderat pel Departament de Coordinació de Formació, Assessorament i Treball de la regió de Toscana (Itàlia). La resta de socis que hi participen son: el Centre de Formació Internacional de l’Organització Internacional del Treball (ITC-ILO) de Torí (Itàlia), la Associació Nacional de Municipis Italians (CITTALIA) de Roma (Itàlia), la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa (Espanya), la Governatorate de Sousse (Tunísia), l’Agència General de Desenvolupament Regional (Tunísia), la Federació de Municipis de l’Alt Chouf (Líban), la Federació de Municipis del Districte de Zgharta (Líban), l’Agencia d’Innovació i Desenvolupament d’Andalusia (Espanya) i l’Agència Regional per al Treball de la regió autònoma de Sardenya (Itàlia). Amb una durada de dos anys, el projecte finalitzarà el desembre de 2015.

En l’àmbit de la formació, els projectes europeus en els quals la Cambra de Terrassa hi està implicada, tenen com a finalitat aprofundir en els millors models formatius en diferents sectors empresarials. Aquesta participació activa de la Cambra permetrà a la institució terrassenca importar els models de formació més innovadors i aplicar-los a Catalunya.

http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/41223/projecte/europeu/eficiencia/energetica/es/desenvolupa/terrassa

terrassa