Tag Archive: terrassa

La Cámara de Terrassa se une a un proyecto europeo por el empleo verde

Source:

EUROPA PRESS / BARCELONA

LUNES, 7 DE MARZO DEL 2016 – 16:30 CET

La Cámara de Comercio e Industria de Terrassa ha participado en el impulso del ‘Green Job Charter’, una plataforma empresarial europea comprometida en la promoción de condiciones favorables para la formación y desarrollo de nuevas profesiones relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente.

El impulso de esta iniciativa tuvo lugar en el marco de la conferencia final del ‘Euro-Mediterranean Green Jobs’ (Egrejob), celebrado en Florencia (Italia) los pasados días 3 y 4 de marzo, un encuentro que contó con un total de 20 empresas y organizaciones europeas, además de las organizaciones asociadas al Egrejob.

La participación de la Cámara de Terrassa en este proyecto europeo ha consistido en el impulso del grupo ‘Euro Mediterranean Training and Employment Committee’ (Etec) a nivel territorial vinculado con la eficiencia energética en Catalunya, así como en el desarrollo de un plan de acción orientado para promover conocimiento y sinergias desde la perspectiva institucional para reforzar las acciones y valores que promueve el proyecto europeo.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/camara-terrassa-une-proyecto-europeo-por-empleo-verde-4956395

TV report of Green Jobs opportunities awareness seminar in Terrassa

Source:

Watch from 9′ until 11.12′ the report carried out by Canal Terrassa about the awareness seminar in Terrassa, held last 25 November, organized by the Chamber of Commerce of Terrassa.

The seminar aimed at introducing green jobs opportunities in the Euro-mediterranean area. Marta Torrents, General Secretary of the Chamber of Commerce of Terrassa (in the picture), describes the benefits of the activities carried out and the project manager Laura Righi explains Egrejob steps.

 

terrassa

 

Energy Efficiency EU project developed in Terrassa

Source:

El projecte europeu d’eficiència energètica es desenvolupa a Terrassa

La reunió del grup tècnic per definir les accions que es duran a terme ha tingut lloc aquesta setmana a la Cambra de Terrassa

Aquest dimecres dia 29 d’abril es va celebrar a La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa la trobada del grup tècnic del projecte europeu EGREJOB, on el grup ETEC (Euro Mediterranean Training and Employment Commitee) va definir les accions que es duran a terme al llarg del programa, entre les quals s’hi troba el curs tècnic d’eficiència energètica que s’inicia el proper mes de maig, així com els perfils competencials que hauran de reunir els participants del curs.

La reunió, va ser la primera trobada del grup ETEC, constituït per un grup d’experts procedents de diverses empreses i entitats de la demarcació (AECA, l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí, Bioquat, Bidons Egara, Grup de Gestors energètics, i la Universitat Politècnica de Catalunya) van determinar quines seran les seves funcions al llarg del projecte: validar les actuacions que es desenvolupin en el marc del programa; assistència en les reunions de la xarxa amb la resta de membres socis del projecte; i tasca de suport en la selecció d’alumnes que faran el curs i als viatges d’intercanvi d’experiències.

En el marc del projecte s’ha dissenyat un curs tècnic d’eficiència energètica que té per objectiu donar a conèixer, a aquells que vulguin introduir-se laboralment en la gestió energètica, eines per implementar mesures i polítiques a les empreses. Aquest curs és totalment subvencionat pel projecte i la llista de participants ha estat validada pels comitè ETEC, així com els alumnes que seran convidats a viatjar a Sardenya en una trobada amb estudiants de la resta de països integrants del projecte. S’impartirà a la seu de la Cambra els propers dies 5, 7, 12, 14, 26 i 28 de maig i el 2 i 4 de juny.

Plataforma de treball

El projecte EGREJOB, co-finançat per la Unió Europea en el marc del programa ENPI CBC MED,  té com a objectiu definir els perfils competencials i les noves professions que demanda el mercat en l’àmbit del medi ambient, el que permetrà dissenyar la formació dels green jobs (professions vinculades a l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat) d’acord amb les necessitats reals del nou sector professional emergent.

Mitjançant aquest projecte, els socis europeus creen una plataforma de treball i posta en comú de competències en matèria d’ocupació en llocs de treball vinculats al medi ambient. Es tracta de professions orientades a reduir l’impacte mediambiental i socioeconòmic negatiu i afavorir el desenvolupament econòmic sostenible, un àmbit professional amb un alt potencial de creixement en els territoris del socis de l’Euromediterrània membres del projecte.

Al mateix temps, la incorporació de les empreses a la plataforma europea EGREJOB els permet participar en una potent xarxa transnacional que, a més a més de facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixement, contribueix a facilitar la mobilitat dels joves professionals entre els països europeus membres del projecte.

El projecte és liderat pel Departament de Coordinació de Formació, Assessorament i Treball de la regió de Toscana (Itàlia). La resta de socis que hi participen son: el Centre de Formació Internacional de l’Organització Internacional del Treball (ITC-ILO) de Torí (Itàlia), la Associació Nacional de Municipis Italians (CITTALIA) de Roma (Itàlia), la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa (Espanya), la Governatorate de Sousse (Tunísia), l’Agència General de Desenvolupament Regional (Tunísia), la Federació de Municipis de l’Alt Chouf (Líban), la Federació de Municipis del Districte de Zgharta (Líban), l’Agencia d’Innovació i Desenvolupament d’Andalusia (Espanya) i l’Agència Regional per al Treball de la regió autònoma de Sardenya (Itàlia). Amb una durada de dos anys, el projecte finalitzarà el desembre de 2015.

En l’àmbit de la formació, els projectes europeus en els quals la Cambra de Terrassa hi està implicada, tenen com a finalitat aprofundir en els millors models formatius en diferents sectors empresarials. Aquesta participació activa de la Cambra permetrà a la institució terrassenca importar els models de formació més innovadors i aplicar-los a Catalunya.

http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/41223/projecte/europeu/eficiencia/energetica/es/desenvolupa/terrassa

terrassa

New technical course on energy efficiency just being launched!

Source:

The course, organized by the Chamber of Commerce of Terrassa, is addressed to the students of the province of Barcelona of technical training cycles in electricity, electronic, air-conditioning areas; students and graduates in scientific, technical or environmental faculties; new entrepreneurs in the energy sector; unemployed people.

The content concerns ISO 50.001 Systems of Energy Management, systems for monitoring energy consumption or implementing energy audits and the principles of energy services contracts. The course also covers tranversal competences for business creation.

  • Module 1. Conceptual introduction to energy efficiency; Current situation of energy markets; Energy contracts
  • Module 2. Energy efficiency in climatization; Energy certification of buildings; Building restructuring
  • Module 3. Energy efficiency for electric engines, boilers, buildings
  • Module 4. Systems of energy management. Monitoring of consumptions
  • Module 5. Energy audit
  • Module 6. Energy services companies; Plan for energy; ISO 50.001
  • Module 7. Economic and financial plan; Business Plan; Legal aspects for the creation of an enterprise

Info at http://www.cambraterrassa.es/ct/curs/554

terrassa